Večerná prehliadka Modry

Dozviete sa komu sú venované pamätné tabule v našom meste, čo znamenajú latinské nápisy na budovách a objavíte históriu sôch a pamätníkov.
Prehliadky po slovensky sa konajú vždy v sobotu o 18.00 hod.