ŠTÚROVA MODRA

Spoločne sa vyberieme po pamätných miestach spojených so životom Ľudovíta a Karola Štúra v Modre a prezrieme si pamiatky súvisiace s ich pôsobením. Dom, kde Ľ. Štúr býval, faru kde sa skrýval, kostol v ktorom sa modlil, gymnázium, kde bol Karol rektorom a miesto kde obaja strávili posledné dni svojho života. Prehliadku ukončíme na cintoríne, kde si uctíme pamiatku štúrovcov zapálením sviečky.