KERAMICKÁ MODRA

Táto prehliadka keramickej tradície je určená pre keramikárov, nadšencov a záujemcov o hrnčiarske umenie. Navštívime historickú budovu modranskej majoliky, tradičného výrobcu keramiky a vyskúšame si ako sa točí na hrnčiarskom kruhu. Návšteva galérie národného umelca Ignáca Bizmayera je nezabudnuteľným zážitkom a povinnosťou zároveň.